Skip to main content

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikâyet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www..bel.tr linkine tıklayınız  

15 gün

 

 

2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 1-Başvuru Formu (Başvuru için www..bel.tr linkine tıklayınız.)  

15 gün

 

 

3. Resmi İlan 1-Talep Yazısı

2-İlan Metni

 

15 dakika

 

4. Evlenme 1- Nüfus cüzdanı asılları
2- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- 7’er adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş aynı poz)
5- Resimli Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)
8- Evlenecek kişilerin şahsen müracaatı9- Beyanname (belediyede doldurulacaktır.10-Evlenme izin belgesiYABANCI UYRUKLU EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

1-Evlenme ehliyet belgesi
a-)Kendi Ülkesinden getirecek ise Uluslar arası (çok dilli)olacak.
b-)Türkiye’deki Büyükelçiliğinden alacak ise Ankara’da Dışişleri Bakanlığına onay yaptırılacak. Yada,Hangi ilde ise o ilin Valiliğine onay (Aposit) yaptırılacak.
2-Doğum Belgesi (Uluslar arası ya da Noterden Türkçe Çevirisi olacak.)
3-Pasaport(Noterden Türkçe çevirisi olacak)
4- 7 adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş aynı poz)
5-Sağlık ocağından resimli sağlık raporu.
6-Evlenecek kişilerin şahsen müracaatı.

 

 

 

 

 

 

1 gün

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü                       İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                      :                                                            İsim                          :

Unvan                   : Yazı İşleri Müdürü  V.                      Unvan                       :Belediye Başkanı

Adres                    :  Belediye                                             Adres                        : Belediye

Tel                       :                                                            Tel                            :

Faks                     :                                                            Faks                          :

E-Posta:                                                                                E-Posta:

Belediye Web :                                                                       Belediye Web :

 

 

 

…………….

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Fen Memurluğuna)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1  

 

 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

1- Temel Vizesi,

2- Su basman vizesi

3-Asansör Ruhsatı, (Projede asansör varsa)

4-SSK’dan ilişiksiz belgesi.

5–Sığınak Raporu

6- Harç ve Ücretler

7- İskan Dilekçesi

8-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi.

(Mal sahibi evrakları ile tam müracaat eder, işini şahsen eksiksiz takip ederse)

5 İŞGÜNÜ

(Ruhsat, proje ve eklerine uygun olması halinde)

2 İMAR DURUMU 1-Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- Kadastro Çapı

3 İŞ GÜNÜ
3 İNŞAAT RUHSATI İŞLERİ 1- Dilekçe,

2- Tapu belgesi

3-Mimari, Statik, Elektrik, Sıhi Tesisat, Fosseptik Projeleri

4-Kattan sonra Yangın Merdiveni ve Asansör Belgeleri.

5- Harita Mühendisinden Aplikasyon Belgesi

6-Isı yalıtım ve projesi ve ısı yalıtım hesabı

7- 4. kattan sonra yüksek binalarda zemin etüt raporu

8-İmar Çapı

9- Plan kote

10- Belediye ruhsat harcı

11-Tüm Proje ve tus sorumlularının Belediye Kaydı.

(Mal sahibi evrakları ile tam müracaat eder, işini şahsen eksiksiz takip ederse)

7 İŞGÜNÜ

4 KAT MÜLKİYETİ 1-Mimari Proje

2-Belediye harcı

3-Yapı kullanma izin belgesi.

2 İŞGÜNÜ
5 KAT İRTİFAKI 1-Mimari Proje

2-Belediye harcı

3-İnşaat Ruhsatı

 2 İŞGÜNÜ

 

6 GELEN YAZIŞMALARA CEVAP 1-Dilekçe 30 GÜN
7 İMAR PLAN TADİLAT TALEBİ 1- Dilekçe

2-Tapu

3-Aplikasyon krokisi

Not:Dilekçe ilk önce meclise girer sonra imar komisyonuna havale edilir tekrar meclise girer ve 30 gün askı süresi sonunda imar plan tadilatı kesinleşir.(meclis ayda bir toplanır.)

90 GÜN

 

       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat yeri : Fen İşleri                                            İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                      :                                                            İsim                          :

Unvan                   : Fen İşleri Müdür V..                         Unvan                       :Belediye Başkanı

Adres                    :  Belediye                                             Adres                        : Belediye

Tel                       :                                                            Tel                            :

Faks                     :                                                            Faks                          :

E-Posta:                                                                                E-Posta:

Belediye Web :                                                                       Belediye Web :

 

 

…………….

Belediye Başkanı

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1. KÜŞAT RUHSAT İŞLERİ 1)Dilekçe

2)Fotoğraf

3)Kimlik fotokopisi

4)Tapu ve yapı kullanma izin belgesi fotokopisi

5)Kira kontratı

6)Vergi levhası

7)Ustalık belgesi

8)Yarım kapak dosya

9)Arşivli sabıka kaydı

10)İş yeri yerleşim planı

11)İtfaiye raporu

 

 

 

 

7 ile 15 Gün içerisinde sonuçlanır

2. İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI(2 ve 3. sınıf G.S.M) 1)Dilekçe

2)Yapı kullanma izin belgesi ve tapu fotokopisi

3)Şirket sözleşmesi veya kimlik fotokopisi

4)İş yeri yerleşim planı

5)Kapasite raporu

6)Fotoğraf(1Adet)

 

 

 

 

7 Gün içerisinde sonuçlanır

3. ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR(4109 sayılı kanun) 1)Belediye Başkanlığına yazılmış dilekçe

2)İkametgâh senedi

7 Gün içerisinde sonuçlanır

 

4. ÖLÇÜ ve AYAR İŞLERİ Yeni alınan terazilerden fatura, kullanılan terazilerden de her yılın 01.01.ile 02.28 tarihleri arasında ölçü ve tartı aletleri beyannamesi alınır. Her yıl Akhisar Belediyesinden damga memuru 1 ay görevlendirme yapılarak damgalama işlemleri yapılır.  

 

 

 

 

Bir ay içerisinde sonuçlanır.

5. CANLI MÜZÜK YAYIN İZİN BELGESİ 1)Dilekçe

2)İş yeri ruhsat fotokopisi

7 Gün içerisinde

sonuçlanır.

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

(PARK- BAHÇEVE MEZARLIK HİZMETLERİ)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Cenaze, Defin 1- Nüfus Kâğıdı Fotokopisi,

2- Ölüm Belgesi.

Mezar Kazım İşi 4 saat,Cenaze Nakil İşi mesafeye göre değişir

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede

Tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat yeri : Zabıta Memurluğu                            İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                      :                                                            İsim                          :

Unvan                   : Zabıta Memuru V.                            Unvan                       :Belediye Başkanı

Adres                    :  Belediye                                             Adres                        : Belediye

Tel                       :                                                            Tel                            :

Faks                     :                                                            Faks                          :

E-Posta:                                                                                E-Posta:

Belediye Web :                                                                       Belediye Web :

 

 

 

…………….

Belediye Başkanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO  

HİZMET

BİRİMİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 

1

 

 

 

 

 

SU TAHSİLÂT

 SERVİSİ

 

SU ABONE İŞLEMİ

 

 

 

 

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Tapu fotokopisi

3-Yapı kullanma izin belgesi (Mesken Aboneliği için)

4-Kira kontratosu (Kiracılar için)

5-Yapı ruhsatı (inşaat aboneliği için)

6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (Ticari abonelik için)

7- Nüfustan ikametgah belgesi. (Adres bilgileri için)

8-Su sayacı veya sayacın markası ve numarası.

9-Su teminatı. (Abonelik ücreti)

 

1 GÜN

 

 

 

 

2 SU SAYAÇLARININ OKUNMASI  

SU SAYACI

1 AY
3 SU TAHSİLÂTI 1- Su İhbarnamesi  veya abone numarası 2 dakika
4 ARIZALI SU SAYAÇLARIN MUAYENESİ  

1-Arızalı sayacın muayenesi için dilekçe

15 Gün
5 ARIZALI SU SAYACININ DEĞİŞİMİ  

1- Su sayacı

1 Gün
6 EMLAK

SERVİSİ

EMLAK VERGİ BİLDİRİM İŞLEMİ.  

1-Tapu Fotokopisi

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5 Dakika
7 VARİSLİ EMLAK VERĞİSİ BİLDİRİM İŞLEMİ. 1- Tapu fotokopisi

2- Veraset İlamı

10 Dakika
8 ÇTV BİLDİRİM İŞLEMİ 1- Tapu fotokopisi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5 Dakika
9 EMLAK VERGİSİ VE ÇTV TAHSİLAT İŞLEMLERİ 1- Adı, Soyadı ve Baba Adı bilgisi

2- Sicil Numarası

3- T.C.No su

5 Dakika
10 BELEDİYE GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ  

5 Dakika
11 YEŞİLKARTİŞLEMLERİ GAYRİMENKUL KAYDI 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 5 Dakika
12 GELİR

SERVİSİ

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ 1- Beyanname

2- Kimlik Fotokopisi

Gelir tahakkuktan sonra ilgilinin talebi üzerine hemen tahsil edilir.
13 GİDER

SERVİSİ

GİDERLERİN ÖDENMESİ 1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince idarece düzenlenmesi gereken belgeler.

2- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

3-Kimlik Fotokopisi.

4-Vekaletname

5- 2.000,00.-TL  ve üzeri ödemelerde vergi borcu olmadığına dair belge

6-Hak iş ödemelerinde SGK borcunun olmadığına dair belge

Ödeme belgelerinin tamamlanmasından sonra en geç 5 iş günü içinde gider ödenmeye hazır olur. Ödeme sözleşme şartlarına ve kurumun gelirine göre ödenir.

                                                                                                                                                                                           

      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat yeri : Mali Hizmetler Müdürlüğü              İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                      :                                                            İsim                          :

Unvan                   : Mali Hizmetler Müdür V.                 Unvan                       :Belediye Başkanı

Adres                    :  Belediye                                             Adres                        : Belediye

Tel                       :                                                            Tel                            :

Faks                     :                                                            Faks                          :

E-Posta:                                                                                E-Posta:

Belediye Web :                                                                       Belediye Web :

 

…………….

Belediye Başkanı

 

Word (DOC) Belgesi olarak indirmek için tıklayın.

Close Menu

Beşiri Belediyesi İletişim Bilgileri
ADRES: Milli Egemenlik, Cumhuriyet Cd. Pk:72200, 72200 Beşiri/Batman
TEL : 0488 311 22 02
FAX : 0488 311 20 64
EMAiL : bilgi@besiri.bel.tr
Kep Adresi: besiribelediyesi@hs01.kep.tr

İletişim Formu