Skip to main content

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî  kontrolü düzenlemek. İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

 

Close Menu

Beşiri Belediyesi İletişim Bilgileri
ADRES: Milli Egemenlik, Cumhuriyet Cd. Pk:72200, 72200 Beşiri/Batman
TEL : 0488 311 22 02
FAX : 0488 311 20 64
EMAiL : bilgi@besiri.bel.tr
Kep Adresi: besiribelediyesi@hs01.kep.tr

İletişim Formu